husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-11-23 : Hei,

    vi har på hatt normal kontinuerlig drift i oktober og november måned, og regner med å ha det samme fram mot jul. Med vennlig hilsen BioMar AS Karmøy

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-11-13 : Vi startet produksjonen utover Torsdag kvelden og regner med drift frem til lørdag ettermiddag.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-10-12 : Ingen produksjon ved Karmsund Protein.