husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  • 2021-04-30 : Hei alle, Vi merker pr slutten av april at det mye lukt i Husøyområdet, og registrerer at det kommer mange klager inn ifm dette. For BioMar sin del så har vi hatt normal drift og full rensing på anlegget vårt, og registerer ikke noe luktutslipp hos oss. Vi skal for øvrig ha en ny revisjonsstans av fabrikken i uke 19 og 20 for årlig vedlikehold. Med vennlig hilsen, BioMar AS Karmøy

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2021-11-11 : I dag 11.11 blir der oppstart og drift utover dagen/kvelden i morgen på Pelagia KF.

Meldinger fra bedriften:

  • 2021-11-12 : Ingen produksjon.
  • 2021-11-10 : Produksjon ved Karmsund Protein.
  • 2021-10-12 : Ingen produksjon ved Karmsund Protein.
  • 2021-10-08 : Oppstart av fabrikken i dag ettermiddag fredag.
  • 2021-09-25 : Ingen produksjon.