husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-09-08 : L1 og L2 ingen produksjon. L3 stoppet ned kl. 00:08 og hadde ingen produksjon resten av døgnet.
  • 2019-09-07 : L1 og L2 ingen produksjon. L3 normal produksjon.

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-11-28 : Vi stanset av produksjonen 27.11 ettermiddag.\nBlir oppstart nå idag 28.11 og er noe usikker på hvor lenge denne driften vil være, antar att det vil strekke seg noe inn i helgen.
  • 2019-11-25 : Utover kvelden natten Mandag 25.11 kommer vi til å starte produksjonen igjen.\nEr usikker på hvor lenge det vil være drift, da der er endel båter på havet som kan komme til oss.

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-11-23 : Ingen produksjon.