husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Anmeldelser gis til Politet:
Epost: Post.sor-vest@politiet.no
Telefon: 52 86 52 00 (døgnvakt)

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-08-08 : L1 ingen produksjon. L2 stopp fra 01:16 til 03:41, stopp fra 06:01 til 15:35. L3 startet opp 15:59
  • 2019-08-07 : L1 ingen produksjon. L2 stopp fra 05:33 til 07:55, stopp fra 14:18 til 19:24. L3 stoppet ned 14:07.
  • 2019-08-06 : L1 ingen produksjon. L2 stopp fra 02:30 til 05:35. L3 startet opp 09:02, stopp fra 11:28 til 19:58.
  • 2019-08-05 : L1 ingen produksjon. L2 stopp fra 02:35 til 06:33. L3 ingen produksjon.

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-07-31 : Vi starter i dag 31.07 på formiddagen, opp driften igjenn etter at vi tomkjørte anlegget mandag ettermiddag.
  • 2019-07-19 : I dag tar vi i bruk ny skorstein som skal være med på å redusere luktplagene. Kan være det kan bli litt justeringer før vi er helt i mål.\n

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-08-24 : Ingen produksjon hos Karmsund Protein.