husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  Rapportering av lukt og forurensning

  Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

  Trykk på kartet for å rapportere


  Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

  Meldinger fra bedriften:

  • 2022-04-22 : Pelagia KF kommer til å starte produksjone i løpet av fredag 22.04 kveld/natt til lørdag.
   Hvis der ikke kommer noe mer råstoff til oss, regner vi med produksjon frem til søndags morgen.

  Meldinger fra bedriften:

  • 2022-05-23 : Produksjon ved Karmsund Protein.
  • 2022-05-18 : Oppstart av fabrikken ved Karmsund Protein i dag onsdag 18. mai.
  • 2022-05-16 : Ingen produksjon.
  • 2022-05-12 : Produksjon.
  • 2022-05-11 : Oppstart av fabrikken ved Karmsund Protein onsdag kveld.