husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-09-08 : L1 og L2 ingen produksjon. L3 stoppet ned kl. 00:08 og hadde ingen produksjon resten av døgnet.
  • 2019-09-07 : L1 og L2 ingen produksjon. L3 normal produksjon.

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-03-30 : Stabil og god produksjon gjennom hele uken som gikk. \nFortsetter denne uken likt, regner med full drift denne uken også.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-03-31 : Ingen produksjon i dag tirsdag. Oppstart i morgen onsdag.