husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-09-08 : L1 og L2 ingen produksjon. L3 stoppet ned kl. 00:08 og hadde ingen produksjon resten av døgnet.
  • 2019-09-07 : L1 og L2 ingen produksjon. L3 normal produksjon.

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-11-14 : Vi kommer idag til å starte produksjonen nå på formiddagen torsdag 14.11.\nRegner med at det som er kjøpt inn av råstoff til i dag vil være ferdig produsert frem til fredag kveld/midnatt.
  • 2019-11-08 : Hei. Vi her på Pelagia Karmsund Fiskemel får inn råstoffavskjær av dårlig kvalitet i dag.\\nÅrsak er at dette skulle vært losset i måløy men p.g.a problemer med driften i måløy er denne kommet ned til oss da der ikke er så mange alternativer. Jeg har konferert med Fylkesmannen og informert om situasjonen, der han ikke ser andre alternativer.\\nVi skal gjøre alt som vi kan for å begrense lukt utslippet minst mulig. Vil tro og håper at dette skal være tomkjørt Lørdagkveld/natt.
  • 2019-11-08 : Hei.\nVi på Pelagia Kommer nå fra morgenen av til å starte produksjonen. Antar å være tomkjørt lørdagskveld/natt.

Meldinger fra bedriften:

  • 2019-11-14 : Ingen produksjon ved Karmsund Protein.