husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-04-30 : Hei alle, vi ser at det også i dag kommer mange klager på lukt fra Husøy. BioMar har hatt vanlig drift i dag og ikke hatt noen luktutslipp fra fabrikk. Viser til at vi både nå og til normalt har svært få driftsbetingelser som fra vårt produksjon som genererer lukt. Med vennlig hilsen BioMar AS.

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-08-12 : Oppstart produksjon i dag.
  • 2020-07-15 : Oppstart i dag på formiddagen.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-08-11 : Ingen produksjon.
  • 2019-03-19 : Normal drift ved Karmsund Protein.