husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  Rapportering av lukt og forurensning

  Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

  Trykk på kartet for å rapportere


  Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

  Meldinger fra bedriften:

  • 2022-11-25 : På Pelagia KF blir det oppstart i kveld 25.11. regner med drift frem til mandag ettermiddag/kveld.

  Meldinger fra bedriften:

  • 2022-11-16 : Ingen produksjon.
  • 2022-10-31 : Produksjon ved Karmsund Protein.
  • 2022-10-26 : Ingen produksjon.
  • 2022-10-22 : Produksjon ved Karmsund Protein.
  • 2022-09-27 : Oppstart av fabrikken i dag tirsdag. Produksjon til i morgen onsdag.