husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

 • 2020-11-23 : Hei,

  vi har på hatt normal kontinuerlig drift i oktober og november måned, og regner med å ha det samme fram mot jul. Med vennlig hilsen BioMar AS Karmøy

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

 • 2021-02-26 : Nå ser alt ut for at produksjons sesongen for Pelagia starter opp søndag 28.feb.
  Håper oppstarten går som planlagt og ikke noe som skal være til sjenanse for nabolaget.
  Vi holder på og tester anlegget i dag og i morgen for å være klar til oppstart med råstoff på søndag.

  mvh
  Pelagia Karmsund Fiskemel

Meldinger fra bedriften:

 • 2021-02-28 : Oppstart av fabrikken i dag. Oppstart etter lengre tid med vedlikehold kan bety økt fare for noe lukt.