husoy.lukter.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-08-21 : Hei, Vi ser at det kommer svært mange klager inn for tiden til det felles rapporteringsorganet Purenviro, og merker oss at det lukter mye fra et sted på Husøyområdet. Hos oss har vi ikke merket noen luktutslipp fra vår drift, og opplever generelt å få god gehør for å ha en svært god rensegrad hos oss. \n\nBioMar produserer fiskefôr(tørrfôr) til oppdrettsnæringen, der vi bruker ulike tørre råvarer i pulverform sammen med vegetabilske og marine oljer i lukkede tankanlegg. Vi kjører all luft fra produksjon og fabrikklokaler gjennom et sjøvannsscrubberanlegg som vi opplever å gi svært god renseeffekt i forhold til vår type produksjon. Med vennlig hilsen, BioMar AS Karmøy

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-09-18 : I løpet av dagen fredag 18.09 starter vi opp produksjonen etter flere uker med stans i produksjonen.

Meldinger fra bedriften:

  • 2020-09-18 : Ingen produksjon.