husoy.miljorapportering.no

Miljørapportering

Haugesund Cargo Terminals Husøy og Karmsund Fiskerihavn

Akutt forurensning

meldes til:

Haugaland Brann og redning IKS:
Epost: brannvesen@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 25 00 (døgnvakt)

Politet:
Ved akutt forurensing kan politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Meldinger fra bedriften:

  Meldinger fra bedriften:

  • 2024-02-26 : Ordinær produksjon 24/7 ved fabrikken frem til sommerstans uke 32
  • 2023-07-06 : Det blir ordinær drift på anlegget ut uke 28, deretter 4 uker sommerstans. Oppstart igjen Mandag 14 August.
  • 2023-05-04 : Ordinær drift ved anlegget

  Rapportering av lukt og forurensning

  Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

  Trykk på kartet for å rapportere


  Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

  Meldinger fra bedriften:

  • 2024-02-06 : I dag 06.02 ser det ut for at sesongen starter opp for fult. Har hatt en produksjon tidligere dette året.
   Nå er det mye båter ute på kolmule feltet og det ser ut for at vi kommer til å ha kontinuerlig drift frem over.

  Meldinger fra bedriften:

  • 2024-06-25 : Ingen produksjon.
  • 2024-06-22 : Oppstart av fabrikk i dag lørdag.
  • 2024-05-19 : Ingen produksjon ved Karmsund Protein.
  • 2024-04-27 : Ingen produksjon ved KP.
  • 2024-04-23 : Produksjon ved KP.