myre.miljorapportering.no

Miljørapportering

Biomar Myre

Akutt forurensning

Meldes til:

Øksnes Brannvesen
Vakttelefon: 908 20 110

Rapportering av lukt og forurensning

Miljørapporteringen skal øke kunnskapen om miljøbelastning og hva som er riktige tiltak i området

Trykk på kartet for å rapportere


Bruker du mobil? Det finnes en enklere side på denne linken.

 

Eventuelle meldinger fra bedriften: