Engineering

Purenviro har bred ingeniør-kompetanse. Det meste av engineering-ressurser benyttes for interne prosjekter, men vi tar også oppdrag og utfører slike tjenester i eksterne prosjekter.

Ulike ingeniørtjenester som Purenviro leverer:

  • Optimalisering av prosess
  • Utvikle P&ID og styring
  • CAD og layout
  • CFD analyser og design av utstyr
  • Prosess og energiberegninger
  • CAPEX / OPEX analyser