Scrubber

Purenviro leverer effektive scrubbere for å rense gass og lukt. Scrubbere er kanskje den mest brukte teknikken for å rense gass og fjerne lukt. Scrubbere kalles også for vasketårn, våtvasker, gassvasker og skrubber. Prinsippet er enkelt, men valgmulighetene mange. Her er en oversikt over ulike scrubbere som vi leverer.

Hvordan virker scrubbere?

En scrubber renser gass og lukt ved å vaske gassen. Det kan bygges både horisontale og vertikale scrubbere. Vertikale er det mest vanlige. I slike scrubbere føres forurenset gass inn nede, og vaskevann føres inn oppe i tårnet. Inne i tårnet er det utstyr som sørger for optimal kontakt mellom vaskevann og gass. Avhengig av hva som skal renses kan vaskevannet tilsettes kjemikalier, eller benyttes en eller flere ganger før det slippes ut.

Når skal du velge scrubber?

Scrubbere er angitt som BAT (beste tilgjengelige teknikk) i de fleste sektorer. Du bør velge en scrubber når du skal rense store luftmengder. Enkelte gasser egner seg svært godt for å rense i scrubber. Typiske komponenter som kan renses er hydrogensulfid, H2S, aminer, RNH, flyktige syrer, VFA, og svoveldioksid, SO2. I tillegg egner scrubbere seg svært godt til luktkontroll.

  • Høy rensegrad, 98% - 99.95%
  • Lavt energiforbruk
  • Enkelt vedlikehold
  • Automatisk vask
  • Kan velge optimal rensegrad
  • Tar lite plass
  • Kan automatiseres
  • Kan utformes for ATEX / Ex

Scrubbere har bred anvendes i en rekke ulike industrier. Det finnes mange prosessvariasjoner. Utstyret kan i stor grad tilpasses de ulike applikasjonene. Her er noen av de anvendelsene vi har god erfaring med.

Luktreduksjon fra fiskefôr

Scrubbere egner seg svært godt til luktreduksjon ved produksjon av fôr. Her oppnås rensegrad på 95-98% med minimalt av energiforbruk og plassbehov. Scrubbere er en foretrukket løsning av alle de store produsentene.

Rensing av røykgass

Ved forbrenning dannes det ofte SO2. Dette kan fjernes effektiv og billig i scrubbere. Dersom det er tilgang på sjøvann kan man gjerne benytte dette, eller kombinere med lut.

Fjerning av lukt fra kloakk

Lukt fra kloakkrenseanlegg renses gjerne med scrubber. Spesielt på store renseanlegg og på avtrekk fra slamhåndtering og råtnetanker.

Nødscrubbing av ammoniakk, NH3

Ammoniakk benyttes ofte som kjølemiddel i store kjøleanlegg og varmepumper. Ukontrollerte utslipp kan føre til skade på mennesker. I tillegg er ammoniakk eksplosjonsfarlig i høye konsentrasjoner. Scrubbere egner seg godt som sikkerhetstiltak i forbindelse med nødventilasjon.

Produksjon av fiskemel, og olje

Lukt fra sildolje, fiskemel og ensilasje renses effektivt i scrubbere med sjøvann. Med riktig design oppnås 99% rensegrad.

Fjerning av H2S fra biogass

Biogass inneholder gjerne H2S i mengder som både kan være et problem for sikkerhet og utstyr. En alkalisk scrubber er utmerket for å rense H2S, også i situasjoner der det er Ex / Atex.

Rensing av sure gasser fra prosessanlegg

Sure gasser som saltsyre, HCl og flussyre, HF, renses svært effektivt med scrubbere. Disse gassene slippes gjerne ut fra metallurgisk industri, solcelleindustri og elektronikkindustri.

Scrubbere kan bygges i mange ulike materialer. Det som er optimalt i ett tilfelle er kanskje ikke egnet i et annet. Purenviro leverer scrubbere i flere alternative materialer, og vi kombinerer også ulike materialer for å få optimale løsninger.

Scrubber i glassfiber / kompositt

Scrubbere i glassfiber er godt beskyttet mot korrosjon, og har relativt høy styrke. Ved å velge riktig type plast og å bygge opp laminatet i med flere sjikt kan man oppnå god kjemikalieresistens og toleranse for relativt høye temperaturer.

Scrubber i PP plast

Scrubbere i PP har suveren resistens mot kjemikalier og korrosjon. PP er førstevalget i situasjoner der det er tøffe kjemiske forhold. Purenviro kombinerer også PP og stål slik at man kan bygge konstruksjoner i PP med høy styrke.

Scrubber i stål

Scrubbere i stål har høyest styrke og tåler høye temperaturer best. For å unngå korrosjon må det velges en stålkvalitet som passer til applikasjonen. Purenviro produserer i ulike typer syrefast og duplex stål slik som 1.4404, 1.4436 og 1.4462.

Scrubbere med diameter inntil 2500mm leveres liggende på bil. Store scrubbere leveres hele med båt eller i deler og monters på plass, avhengig av lokalitet.

Leveranse av tre store scrubbere

Leveranse av to små scrubbere

Scrubbere kan leveres både helt manuelle og helt automatiserte. Når det ønskes automatiserte anlegg kan Purenviro levere styreskap, feltutstyr og programvare. Vi har utviklet egen programvare for overvåkning, og styring av stabilitet. Våre anlegg kan fjernovervåkes, og data om stabilitet og tilstand er tilgjengelig på web og som 4-20mA signaler for integrasjon i SCADA.

Styreskap for scrubbere

Ufiltrerte prosess-signaler fra scrubber

Utstyr for å fjernovervåke scrubbere

Purenviro leverer alle typer reservedeler til scrubbere og vasketårn.

Væskefordeling med trau

Velegnet for store scrubbere, der det er risiko for avsetninger, og i systemer der det kreves spesielt høy rensegrad.

Væskefordeling med dyser

Egner seg best i små scrubbere, og i systemer der det ikke er mye fysiske urenheter.

Supportplater i kompositt

Supportplater benyttes for å holde pakkingen i tårnet. Vi leverer plater som tåler svært høye laster, opp til 2500 kg/m2.

Korrugerte supportplater i stål

Korrugerte supportplater gir suverent best rensing, lavest trykkfall og best styrke. Vi leverer i syrefast og duplex.

Dråpefangere

Dråpefangere er en essensiell komponent, spesielt i tårn der det benyttes kjemikalier. Vi leverer dråpefangere som fjerner 99.9% av dråpene.

Pakking

Pakkingen er selve nøkkelkomponenten i tårnet. Vi tilbyr en rekke ulike typer og kan anbefale optimal løsning.

Purenviro S200 Scrubber med sjøvann for lukt fra marine proteiner og fett
Purenviro S205 Scrubber med sjøvann for SO2 og røykgass
Purenviro S215 Scrubber for SO2 og røykgass
Purenviro S400 Scrubber for rensing av H2S, batch
Purenviro S405 Scrubber for rensing av H2S
Purenviro S415 Scrubber for rensing av H2S for rensegrad > 99.9%
Purenviro S420 Scrubber for rensing av HCl og HF
Purenviro S500 Scrubber for rensing av lukt
Purenviro S600 Scrubber for rensing av lukt og ammoniakk fra slam og biogass
Purenviro S605 Nødscrubber for ammoniakk