Ledelse

Purenviro skal være en foretrukket leverandør. Det skal vi oppnå ved å fokusere på kvalitet, kompetanse og verdier.

Kvalitet

Våre ansatte vil være Purenviros viktigste ressurs med hensyn til det interne miljø- og kvalitetsarbeid. Vi vil derfor legge stor vekt på kunnskap og motivasjon, og vi vil kontinuerlig systematisere dette arbeidet. Vi skal sørge for å ha en trygg og trivelig arbeidsplass hvor alle bidrar til å skape et godt miljø. Våre ansatte skal underlegges de strengeste etiske retningslinjer i kontakt med våre omgivelser.

Vi vil alltid sette våre kunder i fokus, og vi vil til enhver tid tilby kvalitetsriktige løsninger for å redusere påvirkninger på det ytre miljø. Vi vil kontinuerlig jobbe for å redusere våre egne miljøpåvirkninger, og således være en foregangsbedrift. Ved siden av å tilfredsstille våre kunders miljø- og kvalitetskrav skal vi alltid tilfredsstille aktuelle myndighetskrav.

Administrasjon og IT

Purenviro har en egen strategi for administrasjon og IT. Vi skal ta i bruk de mest miljøvennlige og fremtidsrettede verktøyene. Vår struktur skal være skalerbar og kunne støtte rask vekst. Vi skal være en foregangsbedrift innen bruk av samarbeidsplattformer på nett. Dokumentstyring og datasikkerhet skal være en integrert del av driften.

Våre verdier:

Åpenhet og ærlighet: Purenviro skal være åpne i sin kommunikasjon og tilnærming til kunder, marked og samarbeidspartnere. Vi skal være ærlige. Kunder og partnere skal kunne stole på oss. Seriøsitet: Purenviro skal være en seriøs aktør. Kundenes og miljøets interesser skal prioriteres over omsetning og marginer. Purenviro skal gi råd som er pålitelige. Mot: Purenviro skal utvise mot, og tørre å bruke kompetansen. Vi skal hjelpe kunder å treffe beslutninger ved å benytte spisskompetanse og ekspertise. Vi skal tørre å gi konkrete anbefalinger.