Hydrogen scrubber

Purenviro produserer scrubbere og utstyr for rensing av hydrogen og oksygen fra elektrolysører. Våre scrubbere vil fjerne forurensninger, redusere fuktighet og gjenvinne varme.

Grønt Hydrogen

Hydrogen vil spille en viktig rolle i overgangen til ren, fornybar energi. Grønt hydrogen produseres fra fornybare energikilder som vind, sol og vannkraft. Det kan tjene som energilagring og som en energibærer i tillegg til CO2 fritt råstoff for visse industrier.

Grønt hydrogen kan produseres ved elektrolyse av vann. Det eneste biproduktet er oksygen som kan renses og utnyttes.

Under elektrolyse går noe av tilført energi tapt på grunn av varme som genereres. De to gass-strømmene, hydrogen og oksygen, vil typisk være varme, fuktige og forurenset med elektrolytter.

Hvorfor bruke en scrubber?

Våre scrubbere vil fjerne forurensninger, redusere fuktighet og gjenvinne varme.

  • Hydrogenrensing
  • Oksygenrensing
  • Varmegjenvinning
  • Reduksjon av fuktighet

Purenviro er fokusert på å støtte industrielle initiativer for å redusere karbonutslipp. Å støtte overgangen til fornybar energi har vår høyeste prioritet