Luktmåling

Purenviro utfører luktmåling og analyser. Vi baserer arbeidet på anbefalingene i TA-3019, og rapporterer luktenheter etter EN 13725. Luktanalysene kan gjøres på akkreditert lab, eller det kan gjøres forenklede analyser i felt. Vi tilpasser prøveprogram og omfang til formålet. Vi har utstyr for å ta prøver fra skorsteiner, avkast, arealkilder (aktive og passive) og væskeoverflater.

Formålet med luktanalyser er ofte:

  • Dokumentere virkningsgrad på utstyr
  • Dokumentere samsvar med tillatelser
  • Ta frem underlag for prosjektering av utstyr
  • Underlag for konsekvens- og risikoanalyser
  • Underlag til spredningsberegninger