Tjenester

Luktmåling

Purenviro utfører luktmåling og analyser. Vi baserer arbeidet på anbefalingene i TA-3019, og rapporterer luktenheter etter EN 13725. Luktanalysene kan gjøres på akkreditert lab, eller det kan gjøres forenklede analyser i felt. Vi tilpasser prøveprogram og omfang til formålet. Vi har utstyr for å ta prøver fra skorsteiner, avkast, arealkilder (aktive og passive) og væskeoverflater.

Formålet med luktanalyser er ofte:

 • Dokumentere virkningsgrad på utstyr
 • Dokumentere samsvar med tillatelser
 • Ta frem underlag for prosjektering av utstyr
 • Underlag for konsekvens- og risikoanalyser
 • Underlag til spredningsberegninger

Spredningsberegninger

Purenviro gjennomfører spredningsberegninger med Aermod. Beregningene har mange anvendelser, både i engineering, risikoanalyser og ved dokumentasjon til myndigheter. Vi beregner i henhold til veileder for lukt, og veileder for beregning av skorsteinshøyder der det er relevant

Formålet med spredningsberegninger er ofte:

 • Dokumentere samsvar med tillatelser
 • Beregne nødvendig rensetiltak
 • Vurdere konsekvenser av endringer
 • Beregne nødvendig høyde på skorstein
 • Simulere fremtidige scenarier

Risikoanalyse

Risikoanalyser er en sentral del i mange prosjekter. Det er formelle krav i store prosjekter, og nye utslippstillatelser krever årlige luktrisikoanalyser. I de fleste prosjekter inngår risikoanalyser i en eller annen form. Purenviro gjennomfører luktrisikoanalyser etter TA-3019 og prosessrisikoanalyser etter hazop. Purenviro har utviklet egen programvare for å gjennomføre og vedlikeholde analysene.

Formål med risikoanalyser:

 • Sikre prosess og design
 • Forbedre prosesser
 • Redusere utslipp
 • Redusere antall uhell
 • Dokumentere samsvar

Engineering

Purenviro har bred ingeniør-kompetanse. Det meste av engineering-ressurser benyttes for interne prosjekter, men vi tar også oppdrag og utfører slike tjenester i eksterne prosjekter.

Ulike ingeniørtjenester som Purenviro leverer:

 • Optimalisering av prosess
 • Utvikle P&ID og styring
 • CAD og layout
 • CFD analyser og design av utstyr
 • Prosess og energiberegninger
 • CAPEX / OPEX analyser

Utslippsøknad

Purenviro kan hjelpe ved bedriften å søke om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven. Søknadsprossen krever en del dokumentasjon som kan være vanskelig å få på plass uten assistanse. Vi kan hjelpe med dokumentasjon, analyser og spredningsberegninger.

Tjenester Purenviro leverer i søknadsprosessen:

 • Håndtering av hele prosessen
 • Spredningsberegninger
 • Dokumentasjon av valgte løsninger
 • Dokumentasjon av BAT etter IPPC / IED direktivet
 • Resipientvurderinger