Scrubberservice

Purenviro tilbyr omfattende service for scrubbere og vasketårn. Vi utfører en grundig inspeksjon av både den mekaniske tilstanden og prosessene involvert. Vår sjekkliste inkluderer måling og kontroll av mengder, samt en detaljert gjennomgang av alle komponenter i tårnet. Vi fokuserer også på å måle renseeffektiviteten og effekten av systemet. Vårt mål er å sikre at systemet ditt opererer på sitt mest effektive nivå, noe som ikke bare forbedrer rensing, men også bidrar til energibesparelser for våre kunder.

Luktmåling

Purenviro utfører luktmåling og analyser. Vi baserer arbeidet på anbefalingene i TA-3019, og rapporterer luktenheter etter EN 13725. Luktanalysene kan gjøres på akkreditert lab, eller det kan gjøres forenklede analyser i felt. Vi tilpasser prøveprogram og omfang til formålet. Vi har utstyr for å ta prøver fra skorsteiner, avkast, arealkilder (aktive og passive) og væskeoverflater.leo.

Spredningsberegninger

Purenviro gjennomfører spredningsberegninger med Aermod. Beregningene har mange anvendelser, både i engineering, risikoanalyser og ved dokumentasjon til myndigheter. Vi beregner i henhold til veileder for lukt, og veileder for beregning av skorsteinshøyder der det er relevant

Engineering

Purenviro tilbyr et bredt spekter av ingeniørtjenester, inkludert optimalisering av prosesser, utvikling av P&ID og styringssystemer, CAD og layout-planlegging, CFD-analyser, design av utstyr, prosess- og energiberegninger, samt CAPEX/OPEX-analyser. Med omfattende ingeniørkompetanse, fokuserer vi hovedsakelig på interne prosjekter, men tilbyr også tjenester for eksterne oppdrag.

Risikoanalyse

Risikoanalyser er en sentral del i mange prosjekter. Det er formelle krav i store prosjekter, og nye utslippstillatelser krever årlige luktrisikoanalyser. I de fleste prosjekter inngår risikoanalyser i en eller annen form. Purenviro gjennomfører luktrisikoanalyser etter TA-3019 og prosessrisikoanalyser etter hazop. Purenviro har utviklet egen programvare for å gjennomføre og vedlikeholde analysene.

Utslippsøknad

Purenviro kan hjelpe ved bedriften å søke om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven. Søknadsprossen krever en del dokumentasjon som kan være vanskelig å få på plass uten assistanse. Vi kan hjelpe med dokumentasjon, analyser og spredningsberegninger.