Spredningsberegninger

Purenviro gjennomfører spredningsberegninger med Aermod. Beregningene har mange anvendelser, både i engineering, risikoanalyser og ved dokumentasjon til myndigheter. Vi beregner i henhold til veileder for lukt, og veileder for beregning av skorsteinshøyder der det er relevant

Formålet med spredningsberegninger er ofte:

  • Dokumentere samsvar med tillatelser
  • Beregne nødvendig rensetiltak
  • Vurdere konsekvenser av endringer
  • Beregne nødvendig høyde på skorstein
  • Simulere fremtidige scenarier