Kullfilter

Kullfilter er ofte det optimale valget for å rense gass og luft. Våre kullfiltre er spesielt godt egnet til å rense lukt. De har svært høy rensegrad, og krever nesten ikke vedlikehold eller ettersyn. Installasjonen er enkel. Når forholdene ligger til rette, og man velger riktig type filtermedium vil man oppnå svært god rensing ved lave kostnader.

Hvordan virker kullfilter?

Et Kullfilter virker ved at forurenset luft føres sakte gjennom et lag av aktivt kull. Kullet er behandlet slik at det har ekstremt stor overflate som tiltrekker seg lukt og forurensning. I noen applikasjoner benyttes kull som er tilsatt lut, syre eller katalysatorer. Forurensningene setter seg på kullet, og gassen blir renset.

Når skal du velge kullfilter?

Kullfilter har ofte veldig høy rensegrad og bør velges når det kreves god rensing. Kullfilter egner seg spesielt godt til å rense lukt og andre sammensatte gasser der det er lav konsentrasjon. Filtrene kan bygges små og kompakte, og anvendes på små luftstrømmer. De minste filtrene kan leveres med integrert vifte.

  • Høy rensegrad >99%
  • Lavt energiforbruk
  • Enkelt vedlikehold
  • Krever lite eller ingen automasjon
  • Kan velge optimalt filtermedium
  • Tar lite plass
  • Kan tilpasse form til rommet
  • Tåler stor variasjon i strømning

Kullfiltre har bred anvendelse, og finnes i de fleste industrier. De er også angitt som BAT i en rekke sektorer. Ved å velge riktig type filtermedium kan kullfilter benyttes i en lang rekke applikasjoner. Listen nedenfor viser kun noen av anvendelsene.

Lukt fra pumpestasjoner

Kullfilter fungerer bra på å rense lukt fra kloakk, og de kan bygges så små at de passer til pumpestasjoner. Til pumpestasjoner leverer vi filtre med innbygget vifte for enkel plassering og montasje.

Rensing av H2S fra biogass

H2S i biogass er ofte et problem for gassmotorer. Med spesielle filtermedier kan vi selektivt fjerne H2S fra gassstrømmen, slik at gassen egner seg bedre til energiproduksjon.

Fjerning av lukt fra kloakkslam

Ved rensing av avløpsvann er det mange prosesser som gir lukt. Håndtering av slam er spesielt luktintensivt. Lukt fra slam håndteres svært effektivt med kullfilter.

Tankventilasjon

Kullfiltre kan bygges små og tåler variasjon i luftmengde. De egner seg for å rense gass fra tankventilasjon. Vi har god erfaring med å anvende kullfilter i slike applikasjoner.

Luktreduksjon fra kloakkrenseanlegg

Kullfilter benyttes til luktreduksjon ved en lang rekke kloakkrenseanlegg. Det oppnås høy rensegrad på 99%. All lukt fra skitten sone kan renses med kull før det slippes ut.

Fjerning av lukt fra fra proteiner og fiskeensilasje

Vi leverer spesielle typer kullfilter som egner seg til å fjerne lukt fra fiskeoljer og fiskeensilasje. Disse anvendes gjerne på tankventilasjon og små luftstrømmer.

Rensing av sure gasser

Når det er spesielle forurensninger kreves det spesielle filtre. Vi leverer filtre som fanger opp og renser sure gasser som f.eks saltsyre, HCl.

Scrubbere kan bygges i mange ulike materialer. Det som er optimalt i ett tilfelle er kanskje ikke egnet i et annet. Purenviro leverer scrubbere i flere alternative materialer, og vi kombinerer også ulike materialer for å få optimale løsninger.

Rektangulært kullfilter i PP/stål

Rektangulære filtre er enklere å plassere og utnytter plassen bedre enn runde filtre. Vi leverer rektangulære filtre i PP kombinert med stål. Plast har suveren kjemisk holdbarhet og stål gir nødvendig styrke.

Veggmontert kullfilter med vifte

Små rektangulære kullfilter for montering på vegg. Filtrene kan leveres med integrert vifte for enkel montering.

Kullfilter i stål

Vi leverer kullfiltre i ulike typer syrefast og duplex stål slik som 1.4404, 1.4436 og 1.4462. Filtrene er robuste og har god holdbarhet.

Alle filtre leveres ferdige på bil. Maksimal diameter for normal transport internasjonalt er 2500mm diameter. Dersom det kreves større kapasitet leverer vi rektangulære filtre i moduler tilpasset transport.

Kullfilter krever lite automasjon for å fungere, og man velger ofte å vedlikeholde på faste intervaller. Dette fungerer bra når belastningen er konstant og kravet til rensing er stabilt. Hvis ikke det er varierende belastning eller krav til rensing vil overvåkning og styring gi optimal drift og bedre økonomi.

Styring og overvåkning av kullfilter

Kan tilkobles sensorer for f.eks H2S, temperatur og fuktighet eller en værstasjon for styring av renseprosessen. Enheten leverer styresignal lokalt.

Logging av gass

Vi leverer gass-sensorer for logging av konsentrasjon inn og ut av filteret. Dermed kan filteret utnyttes maksimalt før kullet byttes.

Styring etter vær og vind

Kullfilter brukes ofte for å rense lukt. Luktreduksjon er normalt bare påkrevd når noen eksponeres. Ved å koble til en værstasjon kan man utnytte kullet maksimalt.

Purenviro leverer aktivt kull av alle typer. For rensing av lukt og gass benytter vi normalt ekstrudert kull. Dette gir lavt trykkfall, mindre energiforbruk og mindre støv. Vi kan levere samme størrelse på kullet med mange ulike kjemiske egenskaper. På den måten kan vi forbedre rensegrad, eller bedre økonomien uten å endre trykkfall og måtte bytte vifte.

Vi leverer både vanlig og impregnerte kulltyper.

Purenviro C200 Runde kullfilter i syrefast stål
Purenviro C205 Runde Kullfilter i PP for lukt
Purenviro C210 Runde kullfilter i GRP for luktreduksjon
Purenviro C225 Rektangulært stålfilter for fjerning av lukt
Purenviro C220 Rektangulært kullfilter i PP/Stål for luktkontroll
Purenviro C310 Kullfilter for rensing av VOC
Purenviro C300 Kullfilter for lukt fra fiskefôr og fiskeensiljasje
Purenviro C315 Kullfilter for H2S