Biofilter

Biofilter er effektivt for luktreduksjon. Purenviro konstruerer og leverer biofilter i alle størrelser og til en rekke ulike applikasjoner. Teknikken er velprøvd og godt dokumentert. Biologisk luktrensing har mange fordeler. Når forholdene ligger til rette er det få andre teknikker som kan konkurrere med biofilter.

Hvordan virker et biofilter?

Et biofilter renser luften ved hjelp av biologisk aktivitet. Luften sendes gjennom et filtermateriale som er biologisk aktivt. Luft og forurensning absorberes i massen, og bakterier og mikroorganismer bryter stoffene ned og sørger for at filteret hele tiden kan ta opp ny lukt og forurensning. Filtermassen holdes fuktig, pH verdien reguleres og man sørger for at det er tilstrekkelig med næringsstoffer.

Når skal du velge biofilter?

Biofilter egner seg når det er relativt lave konsentrasjoner og luktmengdene er små eller middels store. Det er angitt som BAT (beste tilgjengelige teknikk) i de fleste sektorer. Fordi filtrene er biologisk aktive bør prosessen kjøres kontinuerlig. Det bør være varm og fuktig lukt, men temperaturen må ikke over 40 grader.

  • Høy rensegrad, 95% - 99%
  • Lavt energiforbruk
  • Enkelt vedlikehold
  • Enkelt design
  • Krever lite eller ingen kjemikalier
  • Lave driftskostnader

Biofilter anvendes i en rekke ulike industrier. Konstruksjonen er enkel, og kan i stor grad tilpasses hver enkelt prosess. Her er noen av de vanligste applikasjonene.

Luktredusjon fra produksjon av fôr

Biofilter egner seg svært godt til luktreduksjon ved produksjon av fôr. Det oppnås høy rensegrad. Luften er ofte varm og med riktig pre-kondisjonering kan man få optimale forhold i filteret. Man oppnår rensegrad på 95-98% med minimalt energiforbruk.

Avløpsrenseanlegg

Luktene fra avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner består av stoffer som meget effektivt renses i biofilter. Temperaturene er ofte ikke så høye, men det er kontinuerlig drift og stabile forhold gjennom hele året. Dette er forhold som er svært gunstig for biofilter.

Kompostering

Biofilter er svært vanlig for å rense lukt fra komposteringsanlegg. Ved kompostering av matavfall dannes en rekke lukter med lav luktterskel. Biofilteret viser høy rensegrad og har mange anvendelser ved kompostanlegg.

Næringsmiddelindustri

Avtrekk fra næringsmiddelproduksjon er ofte varm og fuktig og egner seg godt for biologisk luktrensning. Biofilter er angitt som BAT i denne sektoren.

Biogass-anlegg

Avtrekk fra biogass inneholder H2S. Dette kan effektivt renses i biofilter. Filtrene kan utformes for applikasjon i atex/ ex soner.

Avfallsanlegg

Avfallsanlegg gir ofte problemer med lukt hos naboer. Biofilter egner seg godt for å fjerne lukt fra avfall, sortering, mottak, lagring og kompostering. På de fleste avfallsanlegg finnes det plass til å installere filter, og luftmengdene er ofte i riktig størrelse.

Valg av konstruksjon avhenger i stor grad av størrelsen på filteret. Små filtre kan leveres som containere i PP for nedgraving, eller i kombinasjon av PP/Stål for plassering over bakken. Store filtre må bygges på plass, og utføres normalt i betong.

Små filtre i PP

Små filtre i PP plast kan leveres klare til nedgraving. Det gir rask installasjon og et pent resultat.

Biofilter i container

Større filtre kan produseres i kombinasjon av PP/Stål og isoleres. Disse filtrene kan plasseres over bakken. Filtrene kan utformes i moduler for enkel transport.

Biofilter i betong

Store filtre må bygges på plass. Vi konstruerer da filtrene i betong.

Et velfungerende biofilter krever styring, kontroll, god luftfordeling og riktig filtermasse. Vi leverer alt du trenger til et godt filter med høy rensegrad.

Bark og flis til filtermasse

Bark og flis er blant de mest brukte materialene i organiske biofiltermasser. Vi blander sammen holdbare masser med riktig sammensetning og lavt trykkfall.

Ekstrudert clay til filtermasse

Uorganiske filtermasser har lang holdbarhet, og endrer ikke trykkfall gjennom levetiden. Vil leverer masser basert på lettvekts ekstruderte clay partikler (LECA).

Ristdekker i PP/kompositt

For å oppnå god rensegrad kreves det effektiv luftfordeling. Vi leverer selvbærende ristdekker for god luftfordeling. Disse kan dimensjoneres for store laster, slik at de tåler mindre kjøretøy.