Styrets kommentar

Purenviro er i god utvikling. Vi har nådd en rekke mål, og har fått referanser i mange ulike land. Strategiene og sammensetningen av kompetanse og produkter ser ut til å passe markedet svært godt.

Vekst

Purenviro vokser, og det ligger i strategien at vi skal vokse videre. Dette skal finansieres gjennom driften, uten opptak av gjeld. Vi ønsker å være en solid og trygg bedrift, både for våre ansatte og kunder. Veksten vil i for en stor grad skje i utlandet, og gjennom satsning på nettverk og internasjonalisering har vi fått leveranser i en rekke markeder. Vi har levert til verdens største fiskefôrfabrikk, verdens største bauxittraffineri, noen av Europas største avfallsanlegg og kloakkrenseanlegg. Vi tror suksesshistoriene er med på å danne grunnlag for videre vekst.

Spisskompetanse

Vi satser på spisskompetanse, og ønsker å være i front. Satsningen på Purenviro TOM (Total Odour Management) er et eksempel. Dette er programvare som kombinerer ulike systemer i nettskyen. Systemet er utviklet av Purenviro. Produktet er unikt på verdensbasis, og markedsføres nå globalt gjennom vårt nettverk. Vi tror dette vil være med på å ta selskapets produkter ut i verden.

Nettverk

Som en tilbyder av nisjeprodukter må vi søke tilhørighet til ulike nettverk. Vi fokuserer på å være en attraktiv samarbeidspartner, både gjennom produktmiks og gjennom styring, verdier og kvalitet. Vi skal være en foretrukket leverandør for kundene og en foretrukket samarbeidspartner i nettverket.

Vi tror suksesshistoriene er med på å danne grunnlag for videre vekst