Risikoanalyse

Risikoanalyser er en sentral del i mange prosjekter. Det er formelle krav i store prosjekter, og nye utslippstillatelser krever årlige luktrisikoanalyser. I de fleste prosjekter inngår risikoanalyser i en eller annen form. Purenviro gjennomfører luktrisikoanalyser etter TA-3019 og prosessrisikoanalyser etter hazop. Purenviro har utviklet egen programvare for å gjennomføre og vedlikeholde analysene.

Formål med risikoanalyser:

  • Sikre prosess og design
  • Forbedre prosesser
  • Redusere utslipp
  • Redusere antall uhell
  • Dokumentere samsvar