Purenviro Scrubber

Purenviro tilbyr avanserte og effektive scrubber-systemer som er anerkjent som beste tilgjengelige teknikk (BAT) i flere sektorer, som industri, maritim, produksjon og energi. Våre scrubbere er spesialdesignet for å oppfylle de strengeste miljøkravene, og effektivt rense forurensende stoffer som svoveldioksid (SO2/SOx), hydrogensulfid (H2S), ammoniakk (NH3), lukt, partikler og farlige gasser. De bidrar ikke bare til å rense, men også til å gjenvinne verdifulle materialer. Uansett hvilken sektor du opererer i, kan Purenviro tilby løsninger som sikrer en renere, tryggere og mer bærekraftig drift. La oss hjelpe deg med våre innovative scrubber-teknologier.

Scrubber

Purenviro TOM

Purenviro TOM er en integrert platform for å jobbe med utslipp til luft. Purenviro TOM integrerer automatiske spredningsberegninger med klagehåndtering, kommunikasjon, sporing og optimalisering. Effektive systemer utnytter all tilgjengelig informasjon på en optimal måte, slik at du sparer jobb, tid og penger. I over 10år har Purenviro TOM vært det ledende skybaserte systemet. Nå med AI for å behandle saker

Nødscrubber for ammoniakk

Purenviro nødskrubber for ammoniakk er avgjørende verktøy for å håndtere og redusere risikoen forbundet med ammoniakkutslipp , spesielt i store kjøleanlegg hvor ammoniakk brukes som kjølemiddel​​. EN378-standarden understreker viktigheten av sikkerhet og HMS-hensyn i design, drift og vedlikehold av kjølesystemer​. Purenviros nødskrubber er designet i samsvar med EN378-3-standarden, noe som sikrer at de oppfyller nødvendige sikkerhets- og miljøkrav. Disse skrubberne spiller en sentral rolle ikke bare for å sikre sikkerheten til personer i nærheten av kjølesystemer, men også for å overholde miljøkrav.

odoActive

OdoActive-systemet benytter en Avansert Oksidasjonsprosess (AOP) for effektivt å redusere lukte fra avgasser. Systemet produserer hydroksylradikaler ved hjelp av UV-lys. Disse radikalene, i samspill med en nøye utvalgt katalysator, katalyserer oksidasjon og dermed nøytralisering av forbindelser som forårsaker lukt. Med sin presise utforming, er odoActive en solid løsning for industrielle miljøer hvor kontroll av lukt er kritisk, og sikrer drift som er i overensstemmelse med miljøstandarder og lokalsamfunnets forventninger.

Kullfilter

Kullfilter er ofte det optimale valget for å rense gass og luft. Våre kullfiltre er spesielt godt egnet til å rense lukt. De har svært høy rensegrad, og krever nesten ikke vedlikehold eller ettersyn. Installasjonen er enkel. Når forholdene ligger til rette, og man velger riktig type filtermedium vil man oppnå svært god rensing ved lave kostnader.

Pureenviro’s carbon filters are optimal for gas and odor removal, with high efficiency and low maintenance demands. The installation is simple, and choosing the right filter medium can achieve high efficiency at a low cost. These filters work by passing the pollutant gas through a layer of active carbon, which attracts and holds pollutants and odors. They are ideal for odor removal, and can be small and compact, with a variety of applications across industries, especially in odor-intensive processes like wastewater treatment.

Hydrogen Scrubber

Purenviros hydrogen-scrubbere er utviklet for effektiv rensing av hydrogen og oksygen fra elektrolysører, fjerning av forurensninger, reduksjon av fuktighet og varmegjenvinning. Disse skrubberne er avgjørende for å støtte produksjonen av grønt hydrogen, en nøkkelspiller i overgangen mot fornybar energi, i tråd med industriens ambisjoner for å redusere karbonutslipp og fremme bruk av fornybare energikilder.

Venturi scrubber

Purenviros Venturi-scrubbere er svært effektive til å fjerne støv og partikler fra luft- og gassstrømmer, og reduserer betydelig utslipp av PM2.5 og PM10 partikler. Disse scrubberne fungerer optimalt selv i krevende applikasjoner, og sikrer uavbrutt drift uten filterposer som kan tettes. Rensing skjer i to trinn og starter med en vannspray i en innsnevring som fanger og skiller effektivt partikler fra luftstrømmen. Fremtredende egenskaper inkluderer høy effektivitet, enkel vedlikehold, og evnen til å håndtere fuktig og fuktig støv, blant annet.

Skorstein

Purenviro tilbyr stålskorsteiner som er ideelle for kontroll av røykgass, lukt og atmosfæriske utslipp, med tjenester som spenner fra engineering til oppstart. Våre skorsteiner, kjennetegnet av robusthet, lavt energiforbruk og enkel vedlikehold, er tilpasset for optimal drift i ulike applikasjoner inkludert biogass, røykgass og kombinerte varme- og kraftverk. Med kapasiteter opp til 400 000 m³/t, som tåler temperaturer opp til 550 °C og gasshastigheter på 25 m/s, representerer de Best Tilgjengelig Teknikk for mange industrisektorer.

Biofilter

Purenviros biofiltre er designet for effektiv luktreduksjon i ulike applikasjoner, og benytter et biologisk aktivt filtermateriale for å rense luften for forurensninger. Prosessen, drevet av mikroorganismer som bryter ned stoffer inne i filteret, viser en høy luktfjerningsrate på 95-99%, samtidig som den krever lite energi og minimalt til ingen kjemikalier, noe som gjør den til en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning for luktproblemer i ulike sektorer.