CO2 Stripper

En CO2 stripper eller lufter fjerner CO2 fra vann. Rensingen foregår ved at vann risles over en pakking samtidig med luft blåses gjennom kolonnen.

CO2 i vann er et problem ved settefiskanlegg, smoltanlegg og RAS. Oppløst CO2 påvirker fiskehelse, svinn og produksjon.

En effektiv CO2 stripper (CO2 lufter) gir god produksjon, lavt energiforbruk og lite svinn.

  • Høy virkningsgrad
  • Lavt energiforbruk
  • Automatisk CIP
  • Lav totalkostnad
  • God fiskehelse
  • Høy vekst of produksjon
  • Bedre fôrutnyttelse
  • Bedre motstand mot sykdom