odoActive

odoActive er det optimale valget når du krever svært høy rensegrad og høy pålitelighet. Prosessen er svært velegnet til å fjerne lukt og VOC fra en rekke forskjellige kilder. Det benyttes spesielt mot lukt fra avløpsvann, slam og avtrekk fra steking og matproduksjon.

Hvordan virker odoActive?

odoActive renser luften ved hjelp av svært intense UV-stråler. Organiske molekyler og lukt brytes ned på samme måte som når solen bryter slike stoffer. Prosessen regnes som en Advance Oxidation Process, AOP. Ved å kombinere bestråling med UV-C og V-UV dannes det en rekke radikaler som reagerer med forurensningen og bryter den ned. Prosessen fungerer best i nærvær av en katalysator. Vi leverer derfor alltid anlegget i kombinasjon med et tilpasset filter som fungerer som katalysator.

Når skal du velge odoActive?

Teknikken fungerer best på lave til middels høye konsentrasjoner, der det kreves svært høy rensegrad og pålitelighet. Rensegraden er høyere enn med kullfilter, og man oppnår mer stabil funksjon. I Skandinavia er teknikken som standard løsning på å rense lukt fra avløpsrenseanlegg. Det benyttes også i forbindelse med steking og produksjon av mat. I slike applikasjoner er anlegget med på å holde kanalene rene for fett og smuss. UV-C strålene virker også desinfiserende, noe som kan være viktig i enkelte applikasjoner.

  • HHøy rensegrad >99%
  • Lavt energiforbruk
  • Enkelt vedlikehold
  • Lavt trykkfall
  • Tåler variasjoner i konsentrasjon
  • Tar lite plass
  • Renser sammensatte gasser
  • Pålitelig og stabilt resultat

odoActive benyttes i hovedsak til å rense lukt og fungerer spesielt godt i situasjoner der lukter er sammensatt av mange ulike stoffer. I alle situasjoner der kullfilter benyttes kan man med fordel oppgradere til odoActive og få bedre rensing og mer stabil ytelse.

Lukt fra kloakkpumpestasjoner

Store pumpestasjoner som ligger nær bebyggelse eller sensitive områder krever gjerne høy rensegrad og stabile ytelser. I slike tilfeller er odoActive meget velegnet.

Fjerning av lukt fra slam

Håndtering av slam gir mye lukt, og gassen kan være korrosiv og gi skader på bygg og utstyr. Med odoActive renses lukten og problemene med korrosjon kan elimineres.

Lukt fra renseanlegg

Teknikken er nærmest å regne som standard i Skandinavia for å rense lukt fra renseanlegg. Det oppnås en veldig høy rensegrad >99%.

Lukt fra steking og mat

Lukt fra steking og produksjon av mat kan være plagsomt. I tillegg kan det bli oppbygging av fett i ventilasjonskanalene, noe som kan være brannfarlig. odoActive renser lukten og er med på å holde kanalene rene.

odoActive består av to deler, en UV enhet og en katalysator. UV-enheten leveres alltid i stål 1.4404, men katalysatoren leveres i ulike utførelser.

odoActive med katalysator

I dette eksemplet er odoActive UV kombinert med en katalysator/filter i stål og PP.

Katalysator

Konstruksjonen av filter med katalysator er i prinsipp identisk med konstruksjon av kullfilter. Disse kan lages rektangulære i syrefast stål.

odoActive leveres som to enheter, UV og katalysator, og kobles sammen med ventilasjonskanaler. Enhetene er små og kompakte og leveres med bil.

Purenviro leverer aktivt kull til bruk som katalysator i kombinasjon med UV. Vi benytter ekstrudert kull. Dette gir lavt trykkfall, mindre energiforbruk og mindre støv. Kullet er tilpasset bruk sammen med UV.

Vi fører UV lamper som passer til de fleste UV-enhetene i markedet. Lampene er 39W, har kvartshylse, og ensidig kontakt med 4 pinner