Purenviro TOM

Purenviro TOM er en integrert platform for å jobbe med utslipp til luft. Purenviro TOM integrerer automatiske spredningsberegninger med klagehåndtering, kommunikasjon, sporing og optimalisering. Effektive systemer utnytter all tilgjengelig informasjon på en optimal måte, slik at du sparer jobb, tid og penger. I over 10år har Purenviro TOM vært det ledende skybaserte systemet. Nå med AI for å behandle saker

 

Full oversikt


TOM gir øyeblikkelig full oversikt, og viser modellering i sanntid og aktuelle sensor data. Det er også svært enkelt å sjekke situasjonen ved tidligere tidspunkt og bla gjennom tids-serier.

 

Prognoser - vær proaktiv


Purenviro TOM kjører spredningsberegninger på oppdatert værmelding og indikerer når det er høy eller lav risiko for klager. Det gjør det enkelt å planlegge drift og aktiviteter.

Kommunikasjon


God kommunikasjon reduserer risiko for konflikt med naboer og samfund. TOM har en rekke verktøy for å dele informasjon og holde dialog med naboer. Vår klikk-for-å-publisere sender informasjon samtidig til alle kanaler ved hjelp at et enkelt museklikk.

Behandle klager


Klager eller tilbakemeldinger kan samles inn automatisk og behandles på en integrert måte. TOM samler og viser all relevant informasjon i hver sak. Sammenligning med den aktuelle spredningsberegningen gjør det enkelt å vurdere om klagene er berettiget. Analysene har aldri vært enklere.

Finn kilden


Noen ganger kommer det lukt fra ukjente kilder. Av og til er det en annen bedrift som slipper ut lukt. Med TOM vil du enkelt finne hvor lukten kommer fra.

Luktpanel - nabopanel


Det behøver ikke være dyrt eller vanskelig å gjøre undersøkelser ved hjelp av nabopanel. Med TOM kan slike undersøkelser gjøres automatisk og resultatene analyseres automatisk.

Varsel og alarm


TOM har mange muligheter for å tilpasse og sette opp varsler og alarmer. Du kan definere kriterier basert på måledata, reseptorer, klager eller andre saker. Varsler sendes til utvalgte brukere.

Rapport og statistikk


Alle data samler i databaser og kan analyseres i TOM. I tillegg kan data lastes ned og hentes opp regneark og andre verktøy man ønsker å bruke. Det er full fleksibilitet.

Alt kan tilkobles


Det er enkelt å koble til sensorer. TOM har en rekke API som gjør at de fleste systemer kan levere data. Vi leverer ferdig programmerte PLSer med gsm moden, klare for å kommunisere med de fleste industrielle sensorer. TOM kan ta i mot data fra sensorer koblet til kilder og sensorer i felt.

Automatisk kalibrering


Hvis det installeres sensorer i felt kan TOM kalibrere modellen automatisk slik at den passer best mulig til målte verdier.

Alle platformer


TOM er tilgjengelig på alle platformer: mobil, nettbrett og PC. Et nytt brukergrensesnitt gjør det enkelt å flytte seg fra kontoret til ute i felt.

Tilpasse og utvide


En av de mest innovative løsningene i TOM er muligheten til å kjøre egen Python3 kode i nettskyen. Script modulen har tilgang til alle API og data og kan brukes til å legge til funksjoner slik som å trigge automatisk prøvetaking eller annet.

Eksempel på applikasjoner

Naboundersøkelser ved avfallsanlegg

Avfallsanlegg har ofte mye diffuse utslipp som er vanskelig å kvantifisere. Naboundersøkelser er en god måte å bestemme luktutslippet. TOM gjør naboundersøkelser og rapportering automatisk.

Lukt fra avløpsrenseanlegg

Mange store avløpsrenseanlegg har åpne bassenger med diffuse utslipp. Purenviro TOM benyttes sammen med gass-sensorer for å måle og følge opp utslipp fra flere av europas største kloakkrenseanlegg.

Optimalisering og Automatisk rapportering

Lukt fra produksjon av fiskefôr og fiskeproteiner gir ofte klager. Purenviro TOM benyttes for å følge opp renseprosessen og rapportere.

Utslipp fra prosessindustri

Utslipp fra prosessindustri er ofte enkelt å kvantifisere, men i noen tilfeller kan det være andre bedrifter med utslipp i det samme området. Er det din bedrift som er årsak til klager? Purenviro TOM kan dokumentere om det er din eller en annen bedrift som gir problemer.

Rapportering av lukt fra biogass

Biogassanlegg gir ofte opphav til lukt. Purenviro TOM benyttes ved biogassanlegg for å følge opp og rapportere automatisk til myndighetene. Automatiske naboundersøkelser benyttes for å kartlegge luktutslippet.

Finn en ukjent kilde

Noen ganger er det vanskelig å finne kilden til lukten. Hvis det er lukt i et område kan kommunen eller myndighetene bruke TOM til å lokalisere kilden.

Fordeler

  • Redusere kostnader for klagehåndtering
  • Forenkle feilsøking
  • Spare tid ved automatisk registrering og rapportering
  • Alltid oppdatert bilde over utslipp

  • Gjennomføre naboundersøkelser etter veiledning fra Klif og VDI 3883
  • Redusere plager ved å styre etter prognoser for utslipp og spredning
  • Alltid oppdatert arkiv og rapport. Full oversikt.