Globale værdata

Her er en global oversikt over offisielle værstasjoner som har rapportert data siste år. Purenviro…

Les mer

Blir lukt et problem?

Her er en online kalkulator for å sjekke om et luktutslipp fra en skorstein kan føre til problemer…

Les mer

Sjekk IP koden

IP-Systemet brukes for å angi kapslingsgraden på elektrisk utstyr. Med denne kaklulatoren kan du…

Les mer

Online kalkulator for skorstein

kalkulator for å finne beregne høyde på skorstein. En skorstein er ofte nødvendig for å fortynne et…

Les mer

Nytt SOx-reglement påvirker 70.000 skip

Will they all install scrubbers?IMO MARPOL 2020 sets new global limits for sulphur emissions and…

Les mer

Luktradius

Online kalkulator for å beregne området som blir påvirket av lukt. Kalkulatoren beregner hvor stort…

Les mer

Når er lukt et problem?

Lukt er et problem når folk plages. Lukt i arbeidsmiljøet kan plage egne ansatte, mens lukt ute kan…

Les mer

Hvorfor må CO2 reguleres i settefiskanlegg?

I moderne akvakultur og smoltanlegg (RAS) resirkuleres vann i stor grad. Det stiller store krav til…

Les mer

Hva er lukt?

Lukt forårsakes av en eller flere flyktige kjemiske stoffer, vanligvis i lave konsentrasjoner, som…

Les mer

Måle og analysere lukt

Lukt spiller en stor rolle i folks hverdag, og det er i mange tilfeller nødvendig å måle…

Les mer

Hvor høy skal en skorstein være

Problem med vond lukt. Mange bedrifter har produksjon og prosesser som genererer vond lukt. Når…

Les mer

Hvordan rense og fjerne lukt

En lang rekke ulike typer bedrifter skaper lukt og forårsaker luktplager og naboklager. Der er…

Les mer

Luktspredning

Vond lukt kan være plagsomt. For å håndtere problemer med lukt på riktig måte er det viktig å…

Les mer

Hva er aktivt kull?

Aktivt kull, eller aktivert kull som det også kalles, er en form for bearbeidet karbon med en…

Les mer

Design av biofilter

Biofilter er enkel og robust teknlogi, men det krever at man konstruerer og drifter riktig. Her er…

Les mer

Luktforurensning fra deponi – Case study

Deponi og avfallsanlegg skaper ofte plagsom lukt. Slike anlegg har mange ulike luktkilder som hver…

Les mer

Kommentarer til ny luktveileder

Etter flere års arbeid har Klif endelig publisert den nye luktveilederen. Vi har vurdert hva som er…

Les mer

Luktveileder

Her finner du luktveilederen fra miljødirektoratet. Denne er nyttig når du jobber med…

Les mer

IPPC-direktivet

Allerede tidlig på 90-tallet var EU kommisjonen ute med et direktiv for å håndtere…

Les mer