kalkulator for å finne beregne høyde på skorstein.

En skorstein er ofte nødvendig for å fortynne et utslipp og redusere konsentrasjoner på bakken. Effekten av en skorstein blir i stor grad påvirket av bygninger i nærheten. Store bygninger gjør at man trenger høyere skorsteiner. Effekten er beskrevet i artikkelen Hvor høy skal en skorstein være. For å regne ut høyde på skorstein må man gjøre spredningsberegninger, men det finnes enkel verktøy for å estimere nødvendig høyde. Denne kalkulatoren er basert på:  Technical Support Document for Determination of Good Engineering Practice Stack Height , fra EPA


Building dimensions:

Stack height should be more than: