IP-Systemet brukes for å angi kapslingsgraden på elektrisk utstyr. Med denne kaklulatoren kan du sjekke hva IP-klassen betyr.

IP

Beskyttelse mot støv, partikler og objekter:

Ingen beskyttelse

Beskyttelse mot vann:

Ingen beskyttelse