Her er en online kalkulator for å sjekke om et luktutslipp fra en skorstein kan føre til problemer ved en gitt avstand.

Selv om man benytter en skorstein kan utslipp av lukt skape problemer. Ved enkelte værtyper vil lukten spre seg langt uten å fortynnes, for så å treffe bygninger eller terreng. Denne kalkulatoren beregner om lukt kan bli et problem ved en gitt avstand fra kilden. Kalkulatoren er konservativ. Det bør utføres alltid utføres spredningsberegninger i tillegg. Kalkulatoren er basert påretningslinjer fra Department of Environment and Conservation, NSW.

Angi data for utslipp og kriterier for lukt på bakken: