Om oss

Purenviro leverer tjenester og løsninger for å håndtere industrielle utslipp til luft. Vår forretningsidé går ut på å bygge opp et internasjonalt kompetansesenter for håndtering av gassutslipp til luft, spesielt rettet mot luktende gasser. Vi skal bygge opp, og levere unik kompetanse på området, spesielt rettet mot større miljøprosjekter i et krevende og voksende internasjonalt marked. Purenviro hjelper kundene helt fra et problem oppstår til en løsning er implementert og dokumentert. Gjennom høy kompetanse og faglig dyktighet leverer vi optimale løsninger slik at både kundene og miljøet tjener på det.

Visjon:

Vi skal skape et renere miljø

Purenviro holder til på Herøya i Porsgrunn. Dette er Norges største industriområde, og gir oss god tilgang til leverandører og kompetanse. I tillegg har vi et datterselskap i Asia og distribusjon i en rekke land.

Hvem er kundene?

Våre kunder er i hovedsak store, internasjonale industribedrifter. Mange av våre kunder er ansett som ledende i sin bransje. De finnes innen bransjer som fiskefôr, fiskeoljer og proteiner, olje/gass, næringsmiddelindustri, metallindustri, gjenvinning, biogass, fornybar energi, avfallshåndtering og avløpsrensning. Vi er stolte av å kunne tilby spisskompetanse til bedrifter som selv innehar høy kompetanse og som stiller strenge krav til sine leverandører.

Hvor jobber Purenviro?

Purenviro jobber over hele verden. Norge er fortsatt største marked, men vi jobber målrettet for å internasjonalisere oss og nå et større marked.