Utslippsøknad

Purenviro kan hjelpe ved bedriften å søke om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven. Søknadsprossen krever en del dokumentasjon som kan være vanskelig å få på plass uten assistanse. Vi kan hjelpe med dokumentasjon, analyser og spredningsberegninger.

Tjenester Purenviro leverer i søknadsprosessen:

  • Håndtering av hele prosessen
  • Spredningsberegninger
  • Dokumentasjon av valgte løsninger
  • Dokumentasjon av BAT etter IPPC / IED direktivet
  • Resipientvurderinger