Vond lukt kan være plagsomt. For å håndtere problemer med lukt på riktig måte er det viktig å forstå hvordan lukten sprer seg fra kilden og frem til den som merker lukten. Det er en rekke faktorer som påvirker hvordan lukten sprer seg i atmosfæren. Her skal vi omtale noen av faktorene som er viktige for å forstå hvordan lukt sprer seg i atmosfæren.

Oppdrift

Når en gass slippes ut vil den begynne å blande seg med luften. En tung gass vil synke ned mot bakken, mens en lett gass vil stige oppover. Når vi snakker om lukt er det neste alltid snakk om luft med ubetydelig mengder forurensning. Oppdriften vil dermed i stor grad bestemmes av temperaturen. Varm luft stiger oppover og kald luft synker. Ved 0°C er vekten 1.29kg/m3 mens den ved 25°C er 1.18kg/m3. Når utslippet stiger vil det gi bedre blanding og fortynning. Det hjelper også å gi utslippet fart oppover.

Vind og stabilitet

Alle vet hva vind er. Det er når luften beveger seg horisontalt i atmosfæren. Der er ganske selvsagt at vinden transporterer lukt. Mindre åpenbart er det at det også er vertikale bevegelser i atmosfæren. De vertikale bevegelsene omtales ofte som atmosfærens stabilitet. Når det er veldig stabilt har vi lite vertikal blanding, mens det i ustabile tilstander er god blanding. I stabile tilstander vil lukt transporteres meget langt uten å fortynnes, mens det i ustabile tilstander vil være god blanding og lukten vil fortynnes. De ulike værtypene har stor betydning på hvordan lukten blandes i atmosfæren, og det er variasjoner gjennom året.

De stabile situasjonene, som gir mye lukt, oppstår gjerne når det er lite solstråling og lite vind. Det er gjerne overskyet, om natten eller tidlig morgen.

Inversjon gir mye lukt

Et spesielt fenomen er inversjon. Dette oppstår gjerne om vinteren når solen står lavt på himmelen og strålingen ikke varmer særlig mye på bakken. Inversjonen gjør at lukten ikke kan unnslippe og fortynnes. I slike situasjoner kan selv små utslipp skape store problemer.

Når vinden er sterk vil man normalt ha god blanding av luften, og en ustabil atmosfære. Dette gjør at lukten fortynnes og ikke sprer seg så lang. Det finnes flere forskjellige typer inversjon. Fenomenet oppstår som følge av temperatur og lav eller lite solstråling om vinteren. Om sommeren ser man inversjon i forbindelse med værfronter og temperatureffekter ved kysten. De fleste kjenner til inversjoner der havtåke driver inn over land. I slike situasjoner vil et luktutslipp fortynnes veldig sakte, og lukten vil kjennes på lang avstand.

Bygninger påvirker lukten

En viktig effekt som oppstår når det blåser er at bygningene lager bølger i vinden som fører til at lukten føres ned mot bakken. Dette kan unngås ved å velge riktig høyde på skorsteinene, eller ved å plassere skorsteinen på et egnet sted. Lukt og bygninger-Beregningen nedenfor viser en CFD simulering der det slippes ut røyk i et vindfelt mellom to bygninger. Man kan se at røyken føres ned mot bakken.