Online kalkulator for å beregne området som blir påvirket av lukt.

Kalkulatoren beregner hvor stort område som kan bli påvirket av et luktutslipp og plotter resultatet på et interaktivt google map.

Funksjonen brukes slik:

1. Zoom inn og plasser markøren på luktkilden, enten ved å klikke eller å ved å dra markøren til riktig plass

2. Legg inn luftmengden som kubikk per time og luktkonsentrasjon som luktenheter. Kalkulatoren er meget konservativ. Den er basert på retningslinjer fra Department of Environment and Conservation, NSW Man bør gjennomføre reelle spredningsberegninger og målinger før man modifiserer eller endrer anlegg.

Start kalkulatoren her!