Purenviro TOM kan nå finne ut hvor lukten kommer fra. Det er et verdifullt verktøy for myndigheter og andre som ønsker å lokalisere ukjente luktkilder.

Purenviro TOM er et nettskybasert verktøy som gir publikum anledning til å registrere observasjoner på web eller via app. Ved å analysere disse observasjonene sammen med lokale værdata kan TOM identifisere og lokalisere luktkildene.

Vi kaller det Total Odor Management: Purenviro TOM