Purenviro TOM

Purenviro TOM står for Total Odour Management. Her har vi samlet og integrert verktøy for gjøre jobben med lukt enklere. Effektive systemer utnytter all tilgjengelig informasjon på en optimal måte, slik at du sparer jobb, tid og penger. Med TOM kan du få bedre resultater med mindre innsats.

Integrert

Purenviro TOM integrerer automatiske spredningsberegninger med klagehåndtering, kommunikasjon, sporing og optimalisering.

Automatisk

Det meste i TOM er automatisk. Klager kan registreres og spores automatisk. Værdata logges automatisk. Du kan publisere informasjon og rapporter automatisk. Alt er satt sammen for å redusere jobben og skape bedre resultater.

  • Redusere kostnader for klagehåndtering
  • Forenkle feilsøking
  • Spare tid ved automatisk registrering og rapportering
  • Alltid oppdatert bilde over utslipp
  • Gjennomføre naboundersøkelser etter veiledning fra Klif og VDI 3883
  • Redusere plager ved å styre etter prognoser for utslipp og spredning
  • Alltid oppdatert arkiv og rapport. Full oversikt.

Purenviro TOM er fleksibel og skalerbar, og finner anvendelse i en rekke industrier. Her er noen eksempler:

Naboundersøkelser ved avfallsanlegg

Avfallsanlegg har ofte mye diffuse utslipp som er vanskelig å kvantifisere. Naboundersøkelser er en god måte å bestemme luktutslippet. TOM gjør naboundersøkelser og rapportering automatisk.

Lukt fra avløpsrenseanlegg

Mange store avløpsrenseanlegg har åpne bassenger med diffuse utslipp. Purenviro TOM benyttes sammen med gass-sensorer for å måle og følge opp utslipp fra flere av europas største kloakkrenseanlegg.

Optimalisering og Automatisk rapportering

Lukt fra produksjon av fiskefôr og fiskeproteiner gir ofte klager. Purenviro TOM benyttes for å følge opp renseprosessen og rapportere.

Utslipp fra prosessindustri

Utslipp fra prosessindustri er ofte enkelt å kvantifisere, men i noen tilfeller kan det være andre bedrifter med utslipp i det samme området. Er det din bedrift som er årsak til klager? Purenviro TOM kan dokumentere om det er din eller en annen bedrift som gir problemer.

Rapportering av lukt fra biogass

Biogassanlegg gir ofte opphav til lukt. Purenviro TOM benyttes ved biogassanlegg for å følge opp og rapportere automatisk til myndighetene. Automatiske naboundersøkelser benyttes for å kartlegge luktutslippet.

Oppdatert status

Purenviro TOM viser alltid oppdatert bilde av utslippet. I tillegg kan du vise og bla i historiske data.

Prognose

Purenviro TOM kjører spredningsberegninger på alltid oppdatert værmelding, og viser når det er høy risiko for klager og når det er lav risiko

Kart over klager

Viser klager på et kart. Fargen indikerer om klagen er berettiget eller ikke. Du kan filtrere ulike typer klager, eller vise ulike tidsrom.

Loggbok

Før logg over hendelser, og lær hva som skaper problemer. Publisere meldinger på nett eller facebook med et enkelt klikk.

Klagehåndtering

Effektiv behandling av klager. Se hvordan utslippet var på det relevante tidspunktet, og sammenhold med registrerte hendelser. Du kan bla og sjekke hvordan utslippet var før og etter det rapporterte tidspunktet også.

Elektronisk nese i nettskyen

Gjør vanlige sensorer til en elektronisk nese i skyen og legg til en virtuell e-nese.

Oppdatert rapport

Alltid oppdatert rapport. Du kan velge tidspunkt og filtrere data.

Cloud basert

Modulær

SSL sikkerhet

Skalerbar

Automatisk backup

Dele informasjon

Automatisk oppdatering

Trådløs overføring

Purenviro TOM er et svært fleksibelt system. I enkleste konfigurasjon kreves det ikke noe utstyr, men det er utallige muligheter for å bygge ut og tilpasse systemet.

Portabelt olfaktometer

Lokale værstasjoner med trådløs overføring

Dataloggere og transmittere

Gass-sensorer

Plug&play VOC-sensorer detekterer 0.001ppm